Toegezonden informatie in verband met transitievergoeding Wet werk en zekerheid