Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over ruimhartig afhandelen van schrijnende gevallen voor 1 juli 2015