Reactie op verzoek van het lid Agema, over het nieuwsbericht concentratie aangeboren hartafwijkingen