Amendement van het lid Jasper van Dijk over een maximumgrootte van 300 opvangplaatsen voor nieuwe opvangvoorzieningen