Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het toenemende aantal explosies, welke meestal drugsgerelateerd zijn