Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is