STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 en van 10-11 december) (ongecorrigeerd)