Convocatie technische briefing over voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden - do 14 december