Beslisnota inzake Reactie op verzoek commissie over een brief van de advocaat van een Defensiemedewerker over “falend personeelsbeleid bij Defensie”