Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het D66-plan ‘Toekomst van toetreding’