Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het bericht Bewoners de Olmenhof over vertrek uit flat: ‘Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’