Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het voorkomen van medicijnresten in water