Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het bericht 'Gaswinning Woerden verliesgevend'