Beslisnota bij brief Rapport 17e Studiegroep Begrotingsruimte