Beslisnota bij Kamerbrief over middelen voor het herstructureren van kwetsbare wijken