EU-voorstel: Richtlijn transparantie belangenvertegenwoordiging namens derde landen COM (2023) 637 (Engelstalige versie)