Afschrift van het koninklijk besluit houdende het ontheffen van mr. drs. H.G.J. Bruins Slot van de leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en haar te belasten met de leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het belasten van H.M. de Jonge met de leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022