Besluitenlijst e-mailprocedure 13 december 2023 - Verzoek van het lid Aartsen (VVD) om de inbrengdatum van het verslag van het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Kamerstuk 36446) uit te stellen