Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Dijk over de huisartsenzorg in Brunssum