Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-916)