Beslisnota bij Kamerbrief inzake technische briefings en planning Kamerbrieven EZK eerste halfjaar 2024