Relatie tussen uitstroom van personeel en arbeidsvoorwaarden