Kennismakingbijeenkomst ministerie van Justitie en Veiligheid op 18 januari 2024