Beslisnota bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 36470-K)