36470-A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)