Beslisnota bij Kamerbrief Geannoteerde agenda JBZ-Raad 19 en 20 oktober 2023