Beslisnota bij brief over moties en toezeggingen op gebied van studiefinanciering