Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Resultaten MOB-vergadering 28 november 2023’