Reactie op verzoek commissie over de brief met PowerPointpresentatie van een docente Frans over de hoogte van de cijfers bij de centrale examens Frans en Duits