Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven d.d. 5 september 2023