Beslisnota bij Kamerbrief Uitvoering motie samenwerkingsafspraken ambtsopleidingen VU (Kamerstuk 31288-1059)