Beslisnota bij Kamerbrief inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststellingbeleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten in verband met een verhoging van het subsidieplafond en de toevoeging, dat een verhoging van het subsidieplafond zonder voorhang kan plaatsvinden