Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat rechters het vonnis al klaar hadden liggen voor de uitspraak