Lijst van vragen inzake Stand van Defensie najaar 2023 (Kamerstuk 36410-X-5)