Reactie op verzoek commissie inzake een brief betreffende het eindexamen van een leerling van het voortgezet volwassenenonderwijs