Beëdiging van de Griffier, de heer P. Oskam (ongecorrigeerd)