Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over het bericht dat ziekenhuizen dreigen patiënten te weigeren om dure medicijnen