Beslisnota bij Kamerbrief Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat over de veiligheidsinzet in Irak en de gevolgen voor de Nederlandse presentatie