36410-VIII, bijgewerkt t/m nr. 33 (nota van wijziging d.d. 19 december 2023)