Verzoek van het lid Ergin (DENK), mede namens het lid Six Dijkstra (NSC), om een kabinetsreactie over het bericht "De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid" (Follow the Money d.d. 18 december 2023) en een commissiedebat hieromtrent met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.