Verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Verordening raamwerk delen financiële klantdata (Kamerstuk 22112-3764)