Convocatie gesprek met de Hoge Raad op 16 januari 2023