Voorstel van de leden Van der Lee, Maatoug en Stultiens (allen GL/PvdA) tot het organiseren van een technische briefing en een rondetafelgesprek naar aanleiding van het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte