Beslisnota bij kamerbrief inzake onderzoek naar structureel verlieslatende bedrijven