Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de herkomst van het Blauwtongvirus in Nederland