Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake deOmgevingswet (eerste deelbesluit)