Aan minister NenS - Verzoek om reactie op brief VBN m.b.t. oproep om te stoppen met juridisch onhoudbaar beleid t.a.v. visserij