Antwoord op vragen van het lid Dijk over deproblemen bij de commerciële ggz-instelling Mindler in Zweden