Beslisnota bij het 36470-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota, 36470-XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota en 36 470-VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)