Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Bisschop over de voorgenomen gebiedssluiting voor de visserij in de Voordelta